​Den væsentligste lov indenfor strafferetten er Straffeloven, som på indgående måde behandler de 

mest almindelige lovovertrædelser.

Læs mere

​Varetægtsfængsling kan ske når politiet mener, at den anholdte har overtrådt straffeloven. Hvis politiet vil tilbageholde den anholdte i længere tid, skal en dommer tage stilling til i grundlovsforhør, om betingelserne for varetægtsfængsling er opfyldt.

Læs mere

Advokat Peter Hjørne har en lang række frifindelser bag sig, blandt andet de seneste sager om menneskehandel og insiderhandel, sager om vold mod politiet og sager om nazileders ytringsfrihed.​

Læs mere

Velkommen

Velkommen til Justice Unlimited med speciale i strafferet

Justice Unlimited ved advokat Peter Hjørne har speciale i strafferet.

Firmaet har mange års erfaring indenfor arbejdet med små klienter til de helt store som har bragt overskrifter på de store aviser og i aftennyhederne.

De seneste par år har advokat Peter Hjørne været forsvarer i en lang række spektakulære sager, af hvilke kan nævnes:

  • Våbenrøveriet fra Antvorskov Kaserne
  • Røveri af 64 millinoner kr. fra Dansk Værdihåndtering i Glostrup
  • Sagen mod missionsorganisationen Evangelist, for udøvelse af deres mission
  • Tyveri af maleren Carl Henning Petersens berømte koloristiske malerier
  • Røveri af to guldsmedeforretninger på Nørrebro
  • Sagen mod terrormistænkte


På vores hjemmeside finder du relevant information for dig om Varetægtsfængsling og Strafferet.

Hvis du vil vide mere om advokat Peter Hjørne og hans arbejde kan du købe bogen ''Djævelens Advokat'', som er en bog om ham.

Justice Unlimited • Gråbrødretorv 14B • 1154 København K • Tlf.: +45 33 93 00 00 • E-mail: kontakt@peterhjoerne.dk